X1:146    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh. Grundsunda Sochn                
                   
          
   
          Killingznäs ähr ett hemman, Skattar
          Vthsäde brukat åker                                                    1 1/16    Tunnor
         
Höö aff åkerlinderna                                                    2          Gillingar
          Hårdwalzhöö aff Slätsweden                                        2          Gillingar
         
          Till denne gården ähr mächta skiönt strömingzfiske
          sampt och någodt fiälafiske, finnes och nödtorftigh
          skough och mulebeet quarn eller quarnstalle¹ som kan
          nyttias höst och wåår.
         


(Karttext:)   


Hårdhwal
Sandh mylla
Killingznäswijken


 

¹ D.v.s. quarnställe.