X1:15    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn                
                  
          
   
    Nordangisiö ähr 4 gårdar skattar alla tillhoopa             1 mantal  29 Säland
    Vthsäde i åkeren                                                           <...>
    Vthsäde i wreten                                                           <...>
    Obrukat åker                                                                <...>                                                                           
    Höö aff åkerlinderna                                                      <...>                                                      
    Höö aff Hemengen                                                        <...>
    Höö aff slått<e>rhagen                                                        <...>
    Star höö aff åtskilliga skougzengar och myror                 <...>

    Till denne byn ähr mulebeet, fiskewatn, Timberskough och annan tarf-
    weskough någonär till nödtorfften, quarnor eller quarnestallen finnes i när-
    ligiande elffwen, men intett swediefal eller engzrodningar.

Numero 1 haffwer i byamål                                                12       Säland
    Vthsäde                                                                          <...>
    Bekommer höö till                                                           <...>
  
Numero 2 haffwer i byamål                                                  9 7/10  Saland ¹
    Vthsäde alles                                                                   <...>
    Bekommer hoo2                                                               <...>

Numero 3 haffwer i byamål                                                11 1/5  Säland  
    Vthsäde allas                                                                   <...>
    Bekommer höö till                                                           <...>

Numero 4 haffwer i byamål                                                12 3/10  Säland  
    Vthsäde                                                                          <...>
    Bekommer höö till                                                           <...>(Karttext saknas)

 
 

¹ D.v.s. Säland.
2 D.v.s. höö.