X1:153    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh.  Nordmalingh Sochn                
                   

   
          Ladusiöö, ähr 3 gårdar, Skattar
          alle tillhoopa                                                                22 1/2     Saland¹
    A   Vthsäde allesbrukat åker                                               6 31/32   Tunnor
    B   Obrukat åker                                                                1  1/16    Tunnor
          Bekomma skiönwals höö hemma                            
   
C   wedh byn                                                                    17          Gillingar
    D   Star höö                                                                      10          Gillingar
          Höö aff åtskillige skougzengier och                                      
          myror                                                                           3          Gillingar
         
          Till denne by ähr swediefall,
          mulebeet, engzrodningar och
          annan tarffweskogh till nödtorff-
          ten, Litett fiskewatn finnes vthi
          Ledusiöön. 


      Numero 1 skattar                                                             9           Säland
         
Vthsäde j brukat och obrukat åker                              <...>
          Bekommer höö alles                                                   <...>

      Numero 2 haffwer lijka ägor både j åker
          och engh medh Numero 1                                            
          

     
Numero 3 skattar                                                             4  1/2      Säland 
         
Vthsäde j brukat och obrukat åker                             <...>
          Höö aff lägdor, åkerlindor och skogz                                     
          engior alles till                                                             <...>
  
 

(Karttext:)   


Leer mylla
Hårdh wall
Starr
star
Ledusiön.
 ¹ D.v.s Säland.