X1:154    

 
   
          Böngardzbööl ähr 3 gårdar, Skattar
          alle tillhoopa                                                               20          Säland
    A   Vthsäde till hela byn                                                      9  1/2    Tunnor
    B   Hårdwals höö aff åker lindor till                                     5          Gillingar
          Höö aff åtskillige skougzengier till                                10  3/4    Gillingar
         
          Till denne by ähr laxfiske vthi närlig-
          giande älffwen, att hwartera gården kan
          åhrligen bekomma ½ tunna lax,
          Mulebeet finnes till denne by, Swediefall
          och annan tarfweligh lägenheet,


      Numero 1 skattar                                                            <...>
         
Vthsäde                                                                      <...>
          Höö aff åkerlindor                                                       <...>
                Höö aff effterföliande skogzengiar
         Gamengiet och Sädalen                                                 1 1/4     Gillingar
        
Digerwalzengiet och Fagerengiet                                    2 1/4     Gillingar
        
Myrenget och Häggia                                                    2 1/2     Gillingar
        
Till denne gården ähr ett gammalt ödes-
         
torp, hwilkett finnes Describerat Folio <...>

     Numero 2 haffwer i byamal1                                               7          Säland 
         
Vthsäde alles                                                                <...>
          Höö aff åkerlindorne                                                     <...>
                Bekommer höö aff effterföliande skogzengiar                                   
          Rijsengiet och Långstrannnen                                         2          Gillingar
          Lilstrannnen och Gamängiet                                           1 3/4     Gillingar
 
     Numero 3 skattar                                                               3          Säland 
         
Vthsäde                                                                        <...>
          Höö aff åkerlindar                                                         <...>
                Höö aff skogzengierne                                   
          Hummelnäsett och Starfällan                                          1          Gilling(Karttext:)   


Lijgde åhn.
Sandh iordh
Sandh iordh
 ¹ D.v.s. byamål.