X1:16    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn                
                   
          
   
    Flärke ähr 2 gårdar haffwer skatta alles                            1 mantal  11 Säland
    Ther aff bleff ydeskriffwit Anno 1643                               7      Säland
    doch ähr thes jordaägor medh rätta och Wanliga bruk
    både till Vthsäde, engh och vthmark
    Vllerbenempte anno bleff ödeskriffwit ett gammalt torpstäl-
    le som ähr belägit på denne byns vtmark hwilkett alt
    ähr öffwergångit med storgranskough och ligger nuför fä-
    foot. Bemälte torpställe kallas Kanka bööl, skattar            9      Säland
    Effter förmedlingen eller ödeskriffningen skattar denne
    byn alles                                                                        19       Säland
    Vthsäde         
    Obrukat åker                                                                            
    Höö aff åker engen alles till                                             24       gillingar
    
    Till denne byn ähr godh mulebeet, fiskewatn, Timberskovgh och
    annan tarffweskough sampt och godt quarnestelle, men ingen eng.
    Vthi denne byn ähr frostnämbd iordh

Numero 1 haffwer i byamål                                                  7       Säland
    Vthsäde brukat och obrukat åker                                     <...>
    Bekommer höö till                                                           <...>
  
Numero 2 haffwer i byamål                                                12       Säland  
    Vthsäde                                                                          <...>
    Bekommer höö till                                                           <...>(Karttext:)   

 
  Scala Ulnarum