X1:160    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh  Nordmalingh Sochn.                
                   

   
          Denne gården medh Numero 7 Noterat
          lyder till Hörnsiöö och haffwer j bya-
          mål 15 Säland benembte 15 Säland haffwer
          warit brukat aff effterföliande går-
          dar j merbenembte Hörnsiöö till hööslagh

      Numero 1 haffwer brukat 2 Säland, Bekom-
          mer höö aff engien och lägdor                                         5/8     Gillingar

     Numero 2 brukar 8 Säland bekommer höö                       2 1/4     Gillingar                                                     
 
     Numero 4 haffwer brukat 5 Saland¹, och bekom-
          mer höö till                                                                  1 3/8     Gillingar
         
Vthsäde aff obrukat åkeren eller
          lägdan                                                                         3 1/8      Tunnor(Karttext:)   


gammal Lägda
Hörn siön
 ¹ D.v.s. Säland.