X1:166-167    

 

(Rubrik:)       Ångerman- landh.  Normalingh Sochn                
                   
          
   
   A    Wräsmyra ähro 5 gårdar, Skattar alle tilhopa  4 mantal  3 1/4        Säland
   B    Vthsäde til heela byn brukat åker                               10 1/16     Tunnor
   C    Obrukat åker eller lägdor                                            16  9/16    Tunnor
   D    Bekommer småt starr höö aff Gräsmyran                   104          Gillingar
      
    Höö aff lägdorna alles till                                             30          Gillingar
       


(Karttext:)   


Leer mylla
Ler mylla
Ler mylla
Hårdhwal
Gräßmyran
Ler mylla
Små Starwall
Hardh wall
Ler mylla
Ler mylla
Ler mylla
Hårdh wall
Hårdh wall
Lerrmylla
Leer mylla
Små starrwall
Hardh wal