X1:168    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh.  Nordmalingh Sochn.                
                   

   
          Hallen ähr 2 gårdar, Skattar både tilhoopa
          allan forde skatt                                                      20          Säland
         
Benembte gårdar ähro lijka store till åker och engh
   A    Vthsäde till både gårdarna brukat åker                       5  1/32   Tunnor
   B    Obrukat åker                                                              4          Tunnor
          Höö aff benembte obrukat åker                                  5          Gillingar
   C    Höö aff åkerlindor och reenor                                   10          Gillingar
         
Höö aff skougzengen benembt Stormyran                   8          Gillingar

          Till denne by ähr stenigh vthmark och mulebeet,
          Jntett fiske watn eller engzrödningh, Timber-
          skogh näffwerskogh och kiärutorfwedh finnes
          til nödtorfftan

          Vthi somlige åhr plegar denne by taga skada
          på sin åhrswäxt aff kiöldh och frost som aff när-
          liggiande kierr och myror vpstiger.
 


(Karttext:)   


Hårdwal
Dijtie iordh
Quarnar
Lägda
Hårdhwal
Här möter Orresbäck.
Har möter en stor Myra
Diijttie iordh
Obarande iordh