X1:169    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh.  Nordmalingh Sochn.                
                   

   
          Orresbäck ähro 2 gårdar, lijka store j
          åker och engh, Skattar både tillhoopa
          alles                                                                          21          Säland
   D    Vthsäde till båden gårdarna brukat åker                       5  3/4    Tunnor
   E     Obrukat åker                                                              1  5/8    Tunnor
          Höö aff lägdorna                                                         2          Gillingar
   F     Höö aff byengien                                                         5         Gillingar
  
G     Höö aff Slåttehagan till                                                2  1/4    Gillingar
          Höö aff skougzengien benembt Tåckmyran                  2  1/2    Gillingar

          Till denne by ähr nödtorfftigt laxfijske,
          Timmerskogh Näffwerskogh och annan
          tarweskogh medh tiaru¹ torwedh och
          swediefall men ingen synnerligh mule-
          bet eller engzrödningar.
          
          Vthi somlige åhr plegar kiölden och fostet2
          plat och i grundh förderffwa allan denna
          bydz åhrswäxt.
 


(Karttext:)   


Sandh iordh
Toffwigh Engh
Dyttie iordh
Här möter Hallen.
Sandh
Orresbäcken
Gammel åhn.
¹ D.v.s. tiäru.
2 D.v.s. frostet.