X1:182-183     

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh.  Nordmalingh Sochn                
                   

   
    Detta som här hooß finnes affrijtatt, ähr een deel aff
    Bredwijkzbyn, hwilken medh des åker och 3 gårdar
    som ähro antechnade medh Numeris 1.2. och 3, ähro aff-
    rijtade och Describerat näst förre gångne Folio
          

  
    Numero 4 I benembte Bredwijk haffwer i byamål           10     Säland 
          Vthsäde alles i brukat och obrukat åker                     <...>
        Bekommer höö aff deße näraffrijtade engier tillijka medh
          lägdorne och Renor till                                              <...>

          

    Numero 5 haffwer i byamål                                              4     Säland
          Vthsäde                                                                   <...>
        Bekommer höö alles till                                            <...>

    Numero 6 haffwer i byamål                                             7     Säland
          Vthsäde till brukat och obrukat åker                         <...>
        Höö aff engier, lägder och renor                               <...>

    
   

(Karttext:)   


Starwall
Små starwal
Bredwijken.