X1:186-187    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh.  Nordmalingh. Sochn                
                   
          
   
          Loffwar ähro 5 gårdar, Skattar alle
          tilhoopa                                                                  1    mantal     17 1/2     Säland
   A    Vthså alle samman j åkergerden                                                    11 1/8     Tunnor
   B    Vthsäde j wreeterna                                                                        1         Tunnor
   C    Bekommer höö aff åkerlindor,
          wreter och hagar, alles till                                                              13         Gillingar
   D     Småt starr höö aff Lilenget                                                              4         Gillingar
   E     Skienwals höö aff Storenget                                                            4 1/2     Gillingar             
          Höö aff många åtskillige sancka
          myror och kierr till                                                                         11         Gillingar
                                                                   

         
Till denne byn ähr godt fijskewatn till
          strömingh och åtskilligh slagz fiel-
          fisk, Mulebeet och tarffweskogh
          ahr1 och till nödtorfften, men icke
          synnerligit swediefall eller engz
          rödningar.

    Numero 1 skattar                                                                   7 2/3     Säland
          Vthsäde til denne gården, alles                                          2 11/48  Tunnor
        Bekommer höö aff åkerlinder wreter och enger                  <...>
        

   
Numero 2 haffwer i byamal2                                                   7 1/2     Säland
          Vthsår i åkergerden och wreterna                                     2 9/48    Tunnor
        Bekommer höö alles till                                                     <...>

   
Numero 3 haffwer i byamål                                                 10          Säland
          Vthsäde alles                                                                    2 11/12   Tunnor
        Bekommer höö alles till                                                     <...>
  
    Numero 4 haffwer i byamål                                                    8 1/6      Säland
          Vthsäde till denne gården                                                 2 3/8      Tunnor
        Bekommer höö alles till                                                     <...>

    Numero 5 haffwer lijka byamål, Vthsäde och hööslägh såsom Numero 4.
   


(Karttext:)   


Ler mylla
Små stenar
Små starr wall
Sijd ländigh
Hård wal
Hårdwal
Sidlandigh3 åker
Leer mylla1 D.v.s. åhr.
2 D.v.s.byamål.
3 D.v.s. sidländigh.