X1:189    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh.  Nordmalingh Sochn                
                   
          
   
   A    Rönholm ähr 2 gårdar, Skattar  <...>
         
  
B    Vthsäde till hela byn                                                           4 3/8    Tunnor
   C    Höö aff åkerslåtten och wreterna                                       14        Gillingar
                   Höö aff effterföliande skogzengier
          Höö aff Huusaffwan                                                         
  6        Gillingar
          Höö aff Skååpengett                                                             2        Gillingar    
          Bußholmman höö till                                                            4        Gillingar
                                        
         
Denne by haffwer godt strömingzfiske såsom och nöd-
          torfftigt fiskewatn till åtskilligh slagz fielfisk, Timber
          skogh och annan tarffweskogh finnes och til nödtorfften
          icke synnerligit quarnställe eller humblegardar1, eij
          heller swediefall finnes til denne byn

    Numero 1 skattar                                                                 14         Säland
          Vthsäde alles                                                                    <...>
        Bekommer höö hemma wedh byn och aff skogzengen       <...>

    Numero 2 haffwer i byamål                                                   18         Säland
          Vthsäde                                                                           <...>
        Bekommer höö till                                                            <...>


          Effterföliande gårdar haffwer engz
          lotter i denne byn


                   Lygdeå byn.

  
Numero 2 haffwer en engzlott, skattar                                   1 1/2    Säland
          Bekommer höö till                                                            <...>
          
    
    Numero 3 skattar                                                                     1/2    Säland
        Bekommer höö till                                                              <...>

    Numero 4 skattar                                                                     1/2    Säland
        Bekommer hoo2 till                                                              <...>

                   Aspa byn haffwer engzlott
   
Numero 1 i Aspa skattar                                                          1/2    Säland
        Bekommer höö                                                                  <...>
    
   
Numero 6 skattar                                                                     1/2    Säland
        Bekommer höö till                                                              <...>

  


(Karttext:)   


Hårdwal
Sijdlendigh
groff sandiordh
Småstarr
Sandh iordh
Rönholms sunnet
Hårdh wall


1 D.v.s. humblegårdar.
2 D.v.s. höö.