X1:192    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh.                  
                   
          
   
          Affwa ähro 4 gårdar, Skattar alle tilhoopa
 
        Vthsäde till heela byn                                                        12 1/4    Tunnor
          Bekommer höö aff åkermyran, Star och hårdwal               28        Gillingar
          Höö aff åtskillige myror och kierr till                                  20
       Gillingar
                                        
         
Till denne by ähr trångh och stenigh vthmark och
          mulebeet, Mächta skiönt fiskewatn, nästan det bästa
          som finnas kan j landett både til strömigh och åtskillig
          slagz fielfisk, synnerligh till Sijck och Giäddor, ähr och höra
          till Timberskogh och annan tarffweskogh sampt quarnor
          som kan nyttias höst och wåår
          Vthi denne byn ähr groff sandiordh, å hwilken säden
          opta tager skada aff skienet, såsom och vndertiden aff
          rost eller torka 

          Denne byn lyder till Grunsunda kyrkia och
          Nordmalingz tingelaagh.

    Numero 1 haffwer j byamål                                                  12         Säland
          Vthsäde alles                                                                    <...>
        Bekommer höö                                                                 <...>

    Numero 2 haffwer i byamål                                                   14         Säland
          Vthsäde                                                                           <...>
        Bekommer höö till                                                            <...>
          Denne garden1 skattar j Lygdeå                                       
  9         Säland
   
    Numero 3 skattar                                                                 12          Säland
          Vthsäde                                                                           <...>
        Bekommer höö alles till                                                    <...>

   
Numero 4 haffwer i byamål                                                   11         Säland
          Vthsäde                                                                           <...>
        Bekommer höö till                                                            <...>

  


(Karttext:)   


Sandh iordh
Star myra
Sandh iordh1 D.v.s. gården.