X1:194    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh    Hernöön                  
                   


  Notarum Explicatio
          
   
          Wangstadh ähr tre skattehemman alle tilhopa <...>              Sädesland
 
        Vthsäde till heela byn både i brukat och obrukat åker         <...>
          Höö af engiarna till heela byen                                            <...>           
          

  Specialis Explicatio


    A    Vthsäde till Numero 1                                                      2 7/32   Tunnor
    B    Höö till samma Numero                                                 12 3/4    Laß
 
    C    Vthsäde till Numero 2                                                         5/8   Tunnor
    B    Höö till samma Numero                                                   3 3/4    Laß

    D    Vthsäde till Numero 3                                                      2 1/4   Tunnor
    B    Höö till samma Numero                                                 13 1/2    Laß

           Till ofwanbenembte byy ähr allehanda tarfweskogh, sampt och mulbeet till
            nödtorften,


  


(Karttext:)   


Leer mylla
Sank och Måßigh ängh
Her möter Bechstad
Wangsta kierr