X1:196    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh    Hernöön                  
                   


  Notarum Explicatio
          
   
  1:2    Buswijk ähr 2 skattehemman tilhoopa  <...>                         Sädesland
 
         Hwilke ähre lijka stoore i åker och ängh

    A    Vthsäde aleß af brukat åker                                             6         Tunnor
    B    Obrukat åker                                                                   2 25/32  Tunnor
    C    Höö af Backängien                                                          3          Laß
    D    Höö af den ängien                                                         12          Laß
    E    Höö af Siöängien                                                           20          Laß
          
Höö af obrukade åkeren                                                 8          Laß

           Till denne by ähr bergh och stenigh vthmark 
           tarfweskogh till nödtorften ganska lijten mulbet 
           Vthan sådant måste der på andre byägor fölia
           Strömingzfijske ähr her till, tembligit skiönt.

  


(Karttext:)   


Skarp ängh
Leer iordh
Myra
Hårde waldh
Sank waldh
Siöboderna
Buns Wijken
Scala Vlnarum