X1:197    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh    Hernöön                  
                   


  Notarum Explicatio
          
   
    1     Kiäluan ähr ett gammalt ödess hemman af benembte
           hemman brukas till Solum folio<...> 3/4 delen och 1/4 dell
           af denna gårdenß åbo, och ähr till heela hemmanet
                   Sädslandh

    A    Vthsäde både brukat och obrukat åker                            1 13/32  Tunnor
           Höö af samma obrukat åker                                            5          Laß
    B    Höö af ängien                                                                  4 1/2      Laß
    
           Till detta hemmanet ähr godt strömingzfijske, mulbeet
           Timberskogh, Löfskogh, och annan tarfweskogh till nöd-
           torften.

  


(Karttext:)   


Solums Siön
hijskeligh
Hårdh wald
Sandh jord