X1:20    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn                
                   
          
   
    Bosiöengen lyder till Hettensta bodum
    nästforregångne folio affrijtat
    Höö aff samma engh                                             <...>

    Digersiö engen ligger serskilt i skatt för                  5      Saland¹
    Höö aff heela engien                                             <...>

    Jettensta bodum skattar i denna en-
    gen 2 Saland , bekommer höö till                        <...>
   
    Jettenstadh /:nästfölliande folio :/ skattar
    i denne engen 3 Saland , Bekommer höö

 

(Karttext saknas) 

 
 

¹ D.v.s. Säland, här och nästföljande.