X1:200    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh    Hernöön                  
                   


  Notarum Explicatio
          
   
    1     Bratååss ähr ett skattehemman                                        51       Sädlandh
    A    Vthsäde i alleß brukat åker                                              2 13/16  Tunnor
    B    Obrukat åker eller legda vthsäde                                      3         Tunnor
           Höö af samma
    C    Höö af engien                                                                17         Laß

           Till denne by ähr
tembligit godt strömingzfijske
           Timberskogh sampt annan tarfweskogh och mulbeet till
           nödtorfften.

          Kringh om denne byy ähr myror och kiär belägna
          aff hwilka säden medan hoen ståår i wreten
          en stoor skada bekommer vndertijden af rost
          /: Råcka :/ Vndertijden när kiöldh will tilfalla fryßer
          bortt mest all deß åhrsvext.

  


(Karttext:)   


Scala Vlnarum
kierr dugligit at root- hugga
Små Staar waldh
gammal vbärande Legda
Leer
mylla
Hårdh waldh
Hårdh waldz ängh
Leer mylla
Leer mylla


1 Siffran 5 syns svagt, verkar utsuddad.