X1:201


Ångermanne
lands
       
fölljande

Geometriske Afrijtningar
     bestående af 8 arck
       öfver
De lägenheeter som å andra sijdan specificerade
       finnas
       äre afmätte
till sin åkers och ängs qvantitet tillijka med hwars
och ens qualiteet och tillägor, uträch-

nade och beskrifne Anno
        1642
 
        af
Oluf L. Träsk 

Se på gamla original titelen i Hällsingelandh och
Medelpads booken näst nya titelarket, och Olof
Träsks 1639 åhrs affattningars titelblad.