X1:201b1


(Rubrik:) 
    Gamla original titelen och specificationen finnes i
                    Hälsinglands, Medelpads och Jämtlands booken näst
                    fram för afrijtningarne.                                          


Härnö Sochn              Brattåhs                                      folio    item folio 200 præiodenti
                                  Kiällfwe                                      folio    203
                                  Solum                                         folio    item folio 198, fram före.
                                  Härnösands stad                         folio    204. 205.

Säbrä                         Nääs                                          folio    206
                                  Bångsiö                                      folio    207
                                  Edzby                                         folio    208
                                  Gåda                                          folio    208
                                  Giersta                                       folio    208
                                  Fråhlanda                                  folio    209
                                  Fälle                                           folio       

Härnö Sochn              Specksta                                    folio   
                                  Gundzwijk                                  folio   210
                                  Wangsta                                     folio    
                                                                                        Collationerat och rictigt befunnet

vide frambt     Arbete af Oluf Träsk förfärdigat
på titelbladet               åhr 1639.
                            Der till gamle original titelbladet fins förvarat uti Hälsinglands, Me-
                            delpads och Jämtlands boken frampt.

Sochnarne

Gumunrå                    Miöwatnet                                  folio    211
                                  Nästwattnet                                folio    211

Stigsiö                        Wijksiöö med ett torp                   folio eodem
                                  Billberg                                      folio eodem
                                 
Tårsåker                    Diupdahl                                          
                                  Wässtårp  Samme hemmans namn   
                                  Knäsiöö  
finnes och i Ytterlänäs sochn  folio    212    
                                                 
men ej i Torßåker
Långzhäll2 sochen                   Östergräningen                                     
                                                                                          
                                                                                         Österhäcksta.1 Sidan paginerad 201 som föregående sida.
2 Såletå överstruket och ersatt med Långzhäll.