X1:202 


Sochnarne
                                                                                            folio
Såletåå                       Österhäcksta                                      227
                                  Öfwergård                                 

Långshäll.                   Wästergräningen                                  213
                                  Nääs                                                  220
                                  Wästerfors                                           221

Fiällsiöö                      Röström                                             214
                                  Håttingen                                           
                                  Bölle                                        
                                  Rysiön                                                 216

Anundsiöö                  Grundtiärnan                                       215

Wibyggerå                  Gålsionääs                                 folio eodem
                                   Långwattnet                                        216      

Ullånger                      Allmsiön                                              216
   
Ressel                         Hällåsen                                              217
                                   Biörcke                                              230
                                   Grytum                                                     
                                   Berg

Säbroo                       Wäland                                                218
                                  Aspenääs                   
                                  Hälfwetes Nyland                                  223
                                  Norestijg                                               224
                                  Kläpp                                                   225
                                  Östersiäland                                          225
                                  Söder Jätt                                              225 
                                  Södrestijg                                             226
                                  Strandböhle                                  
                                                  
Eedh                          Giärde                                                  219
                                  Udden                                                  219                
                                                                                          Haga