X1:202b1                
Sochnerne                                                                            folio

Mulltrå                       Haga                                                  220
                                  Östernyland                                        227
                                  Wästernyland                                           

Sånga                         Åås                                                    222
                                 
Öfwerlännäs               Maaka                                                222

Hedånger                   Östertiärnesiö                                      223
                                  Wästertiärnesiö                                   223

Skiörnääs                    Bergsåker                                          228      
                                   Tiärnen                                               229
                                   Aspenäs                                             229

Bota                            Hälla                                                  228
                                   Ytterallenäs                                        229     
                                   Sundby                                              231
                                   Reesta                                                232
                                   Hackesta                                              
                                   Gräng                                                 233
                                   Tiulsta                                                    
                                   
                                                        Richtigt registrerat och ann-
                                                                         tecknat,
                                                                            af2
1 Sidan opaginerad.
2 Härefter en överstruken mening.