X1:203    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh                      
                   


  Notarum Explicatio
          
   
    A    Bratåß byn 1 gård, skattar                                             5 1/2    Sälland
           Vtsäde till hela byn                                                          4         tunnor
           Höö                                                                              30         laß

   
B    Solom bynn 3 gårdar, skattar                                        34 5/8    Sälland
           Vtsäde till hela byn                                                          9 1/2    tunnor
           Höö                                                                              40        las

           Till deße byar ähre
godh mulebett
          
tarfweskogh och gott fiskewatn.
           Och leeriord och hårdwalds engh.
           så myckit der finnes till beggie
           byarne.

   
C    Kielffwe en gårdh, skattar                                               8 1/2    Sälland
           Vtsäde                                                                            2 7/8    tunnor
           Höö                                                                              16        las

           Till denne gård ähr godh mulebeett
           tarfweskogh och gått fiskewatn.
           Leeriord och hårdwaldß engh så
           mycket der till finnes.
          
  


(Karttext:)   


Solom Siöö
Scala Vlnarum