X1:206    

 

(Rubrik:)       Ångermanne Landh.                      
                   


  Notarum Explicatio
          
   
    A    Nääß 2 gårdar Skattar                                                 21 1/2   Sälland
           Vtsäde                                                                         15        tunnor
           Höö                                                                             24        las

           Till denne byn ähr
god mule-
           beet
tarfweskogh och fijskewatn.
           Leerblandad jord och hårdwaldß
           eng så myckit der fins till heele
           byn.

   
B    Denne eng lyder till
           Bangsiöö byn och dra-
           ger höö till                                                                     40        laß

    C    Denne wretar ähre
           kiöpta ifrån Nääß och till staden
           Höö till                                                                         14        laß
           Vtsäde                                                                                 1/8   tunna
          


(Karttext:)   


Tooffwigh och Måsigh Engh