X1:207    

 

(Rubrik:)       Ångermanne Landh.                      
                   


  Notarum Explicatio
          
   
    A    Bångsio 5 gårdar Skattar                                             46 1/2   Sälland
           Vtsäde                                                                         25       tunnor
           Höö här bredwed sielfue byn                                      180       laß
           jtem en vtängh till                                                         40        laß

           Till denne byn ähr
god mulebeet
          
tarfweskogh och fiskewatn.
           Leerblandat iord så myckit der till
           finnes. 

   
B    Denne eng lyder till
           till Bångsiöö  
          


(Karttext:)   


Nääsiön
Böksiö sjön.
Måsigh Engh.
Bonsiö  Kiernan.
Scala ulnarum11 Utanför ramen till kartbilden står: Södra Ångermanland Säbrå socken 1642 Olof Larsson Träsk. Troligen av annan hand.