X1:208-209    

 

(Rubrik:)       Ångermanne Landh.                      
                   


  Notarum Explicatio
          
   
    A    Edzby en gård, skattar                                                  10         Sälland
           Vtsäde                                                                            4         tunnor
           Höö                                                                              40         las

           Swaag mooiord så myckit som
           finnes till denne bynn.
           Mulebeet, Skogh, och fiskewatn
           litet.

   
B    Gådha 5 gardar1, skattar                                              48 1/2    Sälland
           Vtsäde                                                                          22         tunnor
           Höö                                                                              40         las

           Sand och leerblandat iordh
           så myckit som här finnes.
           Mulebeet och skogh liten,
           fiskewatn och Quarnstelle
           gått.

   
C    Giersta 2 gårdar, skattar                                               39         Saland
           Vtsäde                                                                          18         tunnor
           Höö                                                                              50         las

           Leeriordh så myckit här
           finnes.
           Godh mulebeet, Skogh 
           och quarnstelle, fiske
           watn litet.


   
D    Frålanda 5 gårdar, skattar                                             41        Sälland
           Vtsäde                                                                          31 3/4   tunnor
           Höö                                                                              44        las

          
Sand och leerblandat iord så
           mycket der till finnes.
           Mulebeet och skogh litet
           fiskewatn och quarnstelle gått.

    
E    Fälle 2 gårdar, skattar                                                   24        Sälland
           Vtsäde                                                                          12 1/4   tunnor
           Höö                                                                              22        las

          
Leer och sandblandat iord
           så mycket der till finnes.
           God mulebeet, Skogh och
           fiskewatn. 

  (Karttext:)   


Hard2 waldß Engh
Masigh3 Engh
Hårdwaldß Engh
Masig och Toof wigh Engh
Toofwigh Engh
Masig Eng
Hårdwaldß Engh
Toofwigh Engh
Toof Engh
Scala Vlnarum
1 D.v.s. gårdar.
2 D.v.s. Hård.
3 D.v.s. Måsigh.