X1:21    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn                
                   
          
   
    Hettenstadh ähro 2 gårdar lijka store till åker och engh skattar
    både tilhoopa                                                                14         Saland ¹
    Vthsåå                                                                            7 27/32   Tunnor
    Bekomma höö aff åkerlinderna                                        8         gillingar
    Denne byn skattar serskilt för en engh benempt Digerengen  3    Saland
    finnes affritat nästföregångne folio, höö aff samma engh

    Till denne byn ähr godh mulebeet och fiskewatn, Timber-
    skough och annan tarffweskough sampt swediefall och quar-
    neställe till nödtorfften.

    Vthanlansiö ähr en gårdh, skattar                                     14       Säland 
    Vthsäde brukat åker                                                         4 1/4   Tunnor
    Bekommer höö aff åkerlinderna                                      12        gillingar                       
    Starhöö aff åtskilliga skougzmyror                                     8        gillingar 

 
    Till denne by ähr mulebeet, Tim-
    berskough och annan tarffweskough
    sampt fiskewatn till nödtorfften
    Humblegårdar om 100 stänger
    Jngen quarn eller quarneställe
    


(Karttext saknas)


 

¹ D.v.s. Säland.