X1:210    

 

(Rubrik:)       Ångermanne Landh.                      
                   


  Notarum Explicatio
          
   
    A    Wangsta 3 gårdar Skattar                                            15 3/4   Sälland
           Vtsäde                                                                           6        tunnor
           Höö                                                                             48        las

           G
od mulebeet och tarfwe-
           skogh.

           Leer och sandblandat jord 
           så myckit der till finnes

   
B    Specksta ligger ööde
           höö till                                                                          20        las

           Skogh och mulebeet
           gått.

    C    Gundßwijck 2 gårdar Skattar                                       28       Sälland
           Vtsade1                                                                        8 3/4   tunnor
           Höö                                                                             42        laß

           Skogh och
mulebeet och tarfweskogh
           till nödtorften.

           God mulljord så myckit der finnes.
(Karttext:)   


Måsigh och Tofwigh Engh
Hardwaldß Engh1 D.v.s. utsädhe.