X1:211    

 

(Rubrik:)       Ångerman Landh.                      
                   


  Notarum Explicatio
          
   
    A    Miöwatnet en gårdh, Skattar                                          3 1/2    Saland
           Vtsäde i både giärden                                                     5 1/2    tunna
           moiord, ther på födes 2 hästar,
           25 nöt, 25 får, ther till ther
          
Godh mulebet. Tarffueskogh, gott
           fiskeuaten och quarnström,
           Item til små ållehuß. godh
           lägenheet, åker och ängh at
           förbetra.


   
B    Nästwaten en gård, skattar                                              2 1/2   Säland
           vpbrukat åker                                                                 et       Tunneland moiord
           ther på födes 1 häst. 12 nöt
          16 får, liten lägenheet. meer
           åker och ängh att vpgiöra. godh
           mulebet. Tarfueskogh. liten suedie-
           skogh. gott fiskeuaten och quarne-
           ställe, ett litet ållehuß,

    C    Wycksiö en gård, Skattar                                               9       Sälandh
           Vtsäde i både giärden                                                     8       tunnor
           moiord suart mul och saniordh,
           Godh lägenheet, meer åker och
           äng at vpgiöra, ther på födes
           3 hestar, 30 nöt. 50 får, godh
           mulebet. och suedieskogh. litet
           fiskeuaten, gott quarneställe.
           Item et litet ålle och laxefiske.

    D    Detta tårp, brukas ovh vnder Wyck-
           siön, vtsäde både åhren                                                   2       tunnor
           leriord och moiordh,
           Ängh                                                                              8       laß

    E    Bilbärgh en gård, Skattar 1/4 dell.
           aff the 9 Sälandh i Wycksiö
           Vtsädhe i både giärdena                                                   5       tunnor
           saniord och moiordh. ther på
           födes 1 häst, 12 nöt. 16 får.
           skogh fiskeuaten, quarnström
           och alle till agor1 andra såsom
           till Wijcksiö.
          
           
(Karttext:)   


Oluf Träsks Arbete Anno 1639
Miö watnen
Nästt watnen
Wijcksiön
Stixsiö Sochn.
Gummun Råå Sochn
Scala Ulnarum1 D.v.s. ägor.