X1:212-213    

 

(Rubrik:)       Ångerman Landh.                      
                   


  Notarum Explicatio
          

           Torpåkers Sochn.

    A    Diupdaal en gård, Skattar                                              2       sälandh.
           Vtsäde i både giärden                                                     6 3/4  tunna
           saniord, ther på födes 3 hästar,
           20 nöt, 30 får, godh lägenheet,
           åker och ängior at vpgiöra
          
Godh mulebet, liten tarfueskogh
           gott fiskeuaten och quarneställe,


   
B    Wäßtårp en gård, skattar                                                 5      sälandh
           åkeren igenlagdh, och brukas vnder
           Diupdaals tårp, therföre at thet
           ligger på en fröslänt ort,                                                                 
           Ängh                                                                            15       laß
           andra till ägor lika medh Diupdaal

    C    Knäsiö en gård, Skattar                                                  1 1/2  sälandh
           Vtsäde bådhe åhren                                                          1       tunneland,
           sandiord, ther på födes 1 häst
           8 nöt. 20 får, lägenheet åker
           och ängh at förbetra, godh mule-
           bet. Tarffueskogh swedieskogh, gott
           fiskeuaten och quarneställe.

           Såleta Sochn.

    D    Öster Gräningen en gård, skattar                                     5       säland
           Vtsäde både åhren                                                          4 1/4   tunna
           saniord, ther på födes 1 häst 16 nöt.
           20 får, godh lägenheet,åker och äng
           at förbetra,
godh mulebet, liten
           swedieskogh, liten tarfueskogh, gott
           fiskeuaten och quarneställe, Item
           et litet ållehuß.

     

Notarum Explicatio
       

           Wäster Gräningen 3 gårdar,

    E     Norra gården, skattar                                                     4     Sälandh. moiordh            
           Vtsäde i både giärden                                                     5 3/4  tunneland, ther       
           på födes 2 hästar, 14 nöt. 20 får, lägenheet.
           mera åker och ängh at vpgiöra godh mulebet.
           nogot tarffueskogh litet swedieskogh gott fi-
           skeuaten och quarneställer.
   
    F     Millan gården, skattar                                                     8     sälandh.           
           Vtsäde i både giärdena                                                   4 1/2  tunneland        
           moiord, ther på födes 2 hästar, 14 nöt. 20 får, 
           alle anra tillagor1 i skogh och fiske lika
           medh Norra gården,

    G    Södra gården, Ibidem, skattar                                         5     sälandh          
           Vtsäde både åhren                                                          5 1/4  tunnelan      
           moiord, ther på födes 1 häst, 16 nöt. 20 får,
           godh lägenheet. åker och ängh at förbetra.
           Godh mulebet. något fiskeuaten. Suedieskogh.
           godt quarneställe.       
           (Karttext:)   


Långzjäll Sochn. 
Gräninge Siöön
Gräningh Siön
Knä Siön
Scala Ulnarum
1 D.v.s. tillägor.