X1:214    

 

(Rubrik:)       Fiällsiö Sochn.    Ångermanland.                      
                   


  Notarum Explicatio
          

           Röström 2 gårdar

    A    Södragården, skattar                                                      4       sälandh
           Vtsäde i både giärdena                                                   2       tunnor
           suartmul och saniord, ther på födes 2 hästar,
           16 nöt, 20 får, lägenheet, åker och
           ängh at vpgiöra
godh mulebet och swedie
           skogh. mycket gott fiskeuaten och
           quarneström,


   
B    Norragården Ibidem skattar                                            4      sälandh
           Vtsäde i både giärdena                                                   1      tunneland
           stenigh moiord, godh lägenheet, åker och
           ängh, at vpgiöra,
ther på födes 1 häst
           5 nöt 8 får,
litet mulebete swedieskogh
           fiskeuaten och quarneström, lika med
           Södragården,

    C    Håttingen en gårdh, Skattar                                             6 1/2  sälandh,
           Vtsäde i både giärdena                                                   3       tunnor,
           sandiord, godh lägenheet, åker och ängh
           at vpgiöra, ther på kan födas 1 häst,
           10 nöt. 12 får,  gott mulebet suedieskogh,
           gott fiskeuaten och quarneställe.

  Notarum Explicatio

           Bölle 2 gårdar

    D    Wästergården, skattar                                                    7 1/2  sälandh,
           Vtsäde både åhren                                                         5       tunnor
           miäliord, lägenheet, åker och ängh at vpgiöra
          
ther på födes 1 häst 12 nöt. 20 får, godh
           mulebet
, Tarffueskogh, gott fiskeuaten och
           quarneställe, 

   
E    Östragården, skattar                                                     10 1/2  sälandh,
           Vtsädhe både åhren                                                         4 1/2  tunneland
           miäliord, lägenheet, åker och ängh at vpgiöra
          
ther på födes 2 hästar, 16 nöt, 20 får,
           alla andra tillagor1, lika medh westra
           gården.

     
 

(Karttext:)   


Röströmz Siön
Huting Siön1 D.v.s. tillägor.