X1:215    

 

(Rubrik:)       Ångermanland.                      
                   

           Anundsiö Sochn
  Notarum Explicatio
          

    A    Grund Tjärnan, 2 gårdar,
           Östragården, skattar                                                      2       sälandh
           Vtsädhe både åhren                                                         1 1/8  tunna
           moo och sandiord, ther på födes
           2 hästar, 8 nöt, 6 får,
godh
           mulebet
. Swedieskogh. gott
          
fiskeuaten och quarneställe,
           Lägenheet, at mera åker och
           ängh at vpgiöra.

   
B    Wästragården Ibidem. skattar                                           
           2 sälandh, vtsäde både
           åhren                                                                            1      tunna
           föder lika bo, med sin granne,
           haffuer lika skogh. fiskeuat-
           en, medh sin granne. och
           andra tillagor1,
           Vnder både deßa gårdar, brukas
           Harmsiön, et igenlagt tårp.
           ther the hafua huardera
           1 tunnelandh igenlagdh åker,
           Sampt gott fiskeuaten och
           swedieskogh, derföre the och
           skatta                                                                           4      sälandh,

    C    Slåttmyra till Grundtiärnan,

    D    Ängh till Grundtiärnan


           Wijbyggerå Sochn.
Notarum Explicatio

    X    Gålsiönäß en gårdh, skattar                                             3      säl
           andh. Vtsädhe bådhe åhren                                             2 1/2  tunnor,
           saniord, ther på födes 1 häst,
           9 nöt, 8 får, godh mulebet
           tarfueskogh, gott fiskeuaten
           och quarneställ, the lägenheet
           åker och ängh at förbetra

     
 

(Karttext:)   


Homo Siön tree mjll långh,
Scala Ulnarum
1 D.v.s. tillägor.