X1:216-217    

 

(Rubrik:)       Ångerman Landh.                      
                   


  Notarum Explicatio
          
           Ullånger Sochn.
           Almsiön 2 gårdar
    A    Wästragården, the skattelagde.                                
           Vpgiörde åker, till                                                           1 5/8  tunna
           ther på födes 1 häst, 9 nöt, 6 får,
           godh mulebet och suedieskogh, litet
           fiskeuaten, gott quarneställe. liten
           lägenheet åker och ängh at bätra
           

   
B    Östergården Ibidem skattar                                             2      säland
           vthsäde både åhren                                                         1 7/8  tunna
           Elack muliord, ther på födes 1 häst
           8 nöt, 5 får, godh mulebet, gott
           quarneställe. litet fiskeuaten och
           swedieskogh, lägenheet, meer
           åker och ängh at vpgiöra.

         
           Fiällsiö Sochn

           Notarum
           Ryßion1 2 gårdar

    C    Norragården ehr skattelagdt.                                          
           Vtsäde både åhren                                                          2 1/2  tunna
           saniordh, ther på födes 2 hästar
           9 nöt, 12 får, godh mulebet.
           och suedieskogh, gott fiskeuaten
           och quarneström,

    D    Södergården Ibidem, D skatlagdt                                    
           födas lika bo medh sin granne,
           haffuer och lika skogh och
           fiskeuaten sampt andra tillagor2
           och lika vtföde medh Norragården
           
           Wybyggerå Sochn.
     
         Explicatio
         Långhvatnet 2 gårdar,

    E     Wästragården, ehr skatlagdh,                                                              
           Vtsäde både åhren                                                              7/8  tunna       
           saniord, ther på födes 1 häst,
           5 nöt, 3 får, fiskeuaten och
           quarnestelle, till nödtorfften
           godh mulebet, och suedieskogh, 
   
    F     Östragården Ibidem skatlagdt                                                     
           Vtsäde både åhren                                                          1      tunna        
           saniord, födes lika bo, och hafuer
           lika lägenheet i skogh och fiske
           vaten medh. Wästergården
          
           Reßel Sochn
          
         Notarum Explicatio


    G    Hällåßen en gårdh, skattar                                               3     sälandh          
           Vtsäde både åhren                                                          2 1/4  tunna        
           saniord, ther på födes 1 häst
           8 nöt, 10 får, liten lägenheet
           åker och ängh at vpgiöra.
           Godh mulebet svedieskogh. gott 
           fiskeuaten och quarneström

    H    Slåttmyra till Hällåßen,      
           

         


(Karttext:)   


Alm Siön
Alm Siön
Ryßiön
Lång Siön
Scala Vlnarum1 D.v.s. Ryssiön.
2
D.v.s. tillägor.