X1:218    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh                      
                   

           Säbrå Sochn
  Notarum Explicatio
          

    A    Wälandh, en gårdh ehr oskatlagdt.
           Vtsäde bådhe åhren                                                        1 1/4  tunna
           leeriord, ther på födes 1 häst, 6 nöt.
          
godt fiskevaten och quarenställe.
           Godh mulebeth. och tarffueskogh. liten
          
lägenheet. åker och ängiar at förbetra,

   
B    Aspenäs en gårdh, skattar                                               2      sälandh
           vtsäde både åhren                                                          2 1/4  tunna
           ther på födes 1 häst, 8 nöt, 10 får,
          
Suagh leriord. hafuer liten suedieskogh
           Godh mulebet. gott fiskevaten och
           quarneställe,

           Kragom ligger till Aspenäß, et gammalt
           fäboställe, åker                                                               1      tunnelandh
           ängh till                                                                           4      gillingar
           Sampt andra lägenheeter lika medh,
           Aspnäß.


          

(Karttext:)   


Aspenäs Siö