X1:219    

 

(Rubrik:)       Ångermannelandh.                      
                   

           
  Notarum Explicatio
          

    A    Giärde i Edß Sochn, Ödheshemman
           Skattar 9 Sällan, Och brukas nu
           till de nest byar der hoos ähre
           belägne, Och ähr der till
           Vtsäde                                                                           1 1/4  tunna
           Höö                                                                             16      las
           
           Till samme hemman ähr mulebeet
           skoogh och quarnestelle till nödtorf-
           ten, Fiskewatn litet
           Och ähr grundh sandiord och hårdwals
           så myckit der finnes.

   
B    Wdhen ödheshemman, Skattar
           15 Sällan och brukas nu vnder
           andra byar som skatten derföre
           vtgiöre.
           Vtsäde                                                                           3 1/4  tunna
           Höö                                                                               4      las
           
           Skoog och mulebeet till nödtorften
           Leeriord så mycket der finnes.
           Engen ähr mestedell med skoog
           igen wuxen.

           
         

(Karttext:)   


Scala Vlnarum