X1:22    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn                
                   
          
   
    Lansiöö ähr 4 gårdar, skattar alla tilhoopa                     <...>
    Vthsäde till heela byn                                                    <...>
    Höö aff åkerlindor och renor                                         28         gillingar
    Denne byn haffwer ingen engh eller engzrödningh

    Till denne byn ähr godh mulebeet nödtorfftigt fiskewatn,
    Timberskough och annan tarffweskough, sampt quarne-
    ställe som kan nyttias hööst och wåår. Humblegårdar om 400 stänger.

Numero 1 haffwer i byamål                                                   5       Saland¹
    Vthsäde                                                                            <...>
    Bekommer höö                                                                 <...>

Numero 2 haffwer i byamål                                                   5       Säland 
    Vthsäde                                                                            <...>
    Bekommer höö                                                                 <...>

Numero 3 haffwer i byamål                                                 12 ½    Saland
    Vthsäde                                                                            <...>
    Bekommer höö                                                                 <...>

Numero 4 haffwer i byamål                                                   5        Saland
    Brukar och haffder lijka i åker
    och engh såsåm numero 1 eller 2.

    Trihörningen ähr en gammal
    ödesby, haffwer skattat                                                    21 ½     Saland
    Brukas nu till fäbodar vnder
    Prästegården, sampt des obru-
    katt åker eller lägder brukas
    iempte engen till hööslagh
    Obrukat åker eller lägd                                                     4 3/4    Tunnor
    Höö aff samma lägder                                                       4         gillingar
    Höö aff åkerlinderna                                                         3         gillingar
   
    Till denne byn ähr mulebeet,
    Timberskovgh och annan tarff-
    weskough till nödtorfften, lijtet
    fiskewatn ingen engzrödningh,
    Swediefall eller quarneställe
    


(Karttext saknas)


 

¹ D.v.s. Säland, här och nästföljande.