X1:220-221    

 

(Rubrik:)       Ångermanna Landh.                      
                   

           
  Notarum Explicatio
          

    A    Näß i Längsell Sochn ödheshemman
           Skattar 52 Sällan, Och brukas
           nu vnder nest omliggiande byar 
           som derföre skatten vtgiöre
           Vtsäde                                                                           9 3/4  tunna
           Höö                                                                             25      las
           
           Till samme hemman ähr suag och grund
           leeriord och lider geemeenligen huart
           åhr skada af kiöldh.
           Mulebeet skoog och fiskewatn till
           nödtorften, Och quarnestelle gått.

   
B    Haga i Mulhtrå Sochn ödeshemman, 
           brukas vnder nestomliggiande byar
           och skattar 20 Sällan. Och ähr
           der till engh                                                                    8      las
           Och ägorna ähre mestedels igenwäxte
           af skoogh.
           Der till ähr skoog och mulebeet
           till nödtorfften.
                                                                             
   
C    Wästerfårß i Länsell Sochn
           Skattar 9 sällan ödhes-
           hemman, Brukas vnder
           nestomliggiande byar  som
           derföre skatten vtgiöre
           Vtsäde                                                                           1 7/8  tunna
           Höö                                                                               4      las
           
           Mulebeet och skoog till
           nödtorften.
           Grund leeriord få myckit
           der fins och lider åhrligen
           skada af kiölld
           
       

(Karttext:)   


Näß Siöö
Södre Siön
Örebeckß Fårß
Scala Vlnarum