X1:222    

 

           
  Notarum Explicatio
          

    A    Ååß i Sänga Sochn ödheshemman
           Skattar 12 Sällan, Och brukas 
           vnder nestomliggiande byar.
           som skatten derföre vtgiöre
           Höö                                                                             10      las
           
           Skoog och mulebeet till nödh-
           torften
           Ägorna ähro mestedells igen
           wäxte aff skoogh.

   
B     Naacka i Öfftennäs Sochn
           ödheshemman, Skattar 6 Sällan
           och brukas vnder nestomlig
           giande byar som skatten
           derföre vtgiöre.
           Engh                                                                              6      las
           
          
Ägorna ähro mestedels igen
           wäxte aff skoogh.

          
Skoog och mulebeet till nöd-
           torften.


           
         

(Karttext saknas)