X1:223    

 


  Notarum Explicatio
          

    A    Öster Tiernesöö i Heedånge Sochn
           ödheshemman, Skattar 9 Sällan
           och brukas vnder nestomliggiande
           byar som skatten derföre
           vtgiöre. Vtsäde                                                                  1/2 tunna
           Höö                                                                             16      las
           
           Skoog och mulebeet och fiske-
           watn till nödhtorfften.

   
B    Wester Tiernsiöö                                                            8      Sällan
           ödeshemman, brukas
           vnder neste byar och lika
           lägenheet med Öster Tierne- 
           siöö  Höö                                                                       8      laß
           Och ägerne ähre medstedels
           igenwaxte1 af skoogh
         
    C    Helfuetes Nyland i Säbro Sochn
           Skattar 6 Sällan ligger öde
           och brukas af neste byar.
           Vtsäde                                                                           1 1/8 tunna
           Höö                                                                             20      las          
           Skoog och mulebeet till nöd-
           torften. Och ägerna ähre
           mestedels igen wäxte aff
           skoogh.

           
         

(Karttext:)   


Scala Vlnarum1 D.v.s. igenväxte.