X1:224-225    

 

(Rubrik:)        Ångermannelandh                     
                   

           
  Notarum Explicatio
          

    A    Nårre Stygh i Säbroo Sochn Skattar                             17 1/2 Sällan  
           Vtsäde                                                                         12 5/8 tunna
           Eng                                                                              20      las
           
           Skogh, mulebeet och fiskewatn till nöd-
           torfften.
           Leerblandat jord så myckit här finnes

   
B    Kläph i Säbro Sochn, Skattar                                        6      Sällan
           ödeshemman och brukas vnder
           neste byar, höö                                                              8      las
           ägorne ähre igenwaxte1 af
           skoogh.
           Skoog och mulebeet till nödh
           toften.

    C   Öster Siäland i Säbro sochn Skattar                             8 1/4 Sällan
          Vtsäde                                                                         4 tunnor
          Höö                                                                             3 laß
         
    D    Söder Jätt, Säbro Sochn Ödhee brukas                          
           vnder neste byar. 
           Höö                                                                            14      las
          
           Skoog och mulebeet till nödtorften. 

           till beggie
         


(Karttext:)   


Tofwigh Engh
Hårwals Engh
Toff och Må- sig Eng
Star Engh
Scala Vlnarum1 D.v.s. igenväxte.