X1:226    

 

           
  Notarum Explicatio
          


    A    Säbro Sochne kyrkia.
           

   
B    Södre Stijgh i Säbro Sochn 
           Skattar                                                                         23     Sällan  
           Vtsäde                                                                           6 1/2 tunnor
           Engh                                                                              45      las
          
           Skoog och mulebet till
           nödhtorften.
         
    C    Stranböle, Skattar                                                          4      Sällan                         
           Vtsade1                                                                         18      tunnor
           höö                                                                                8      las
          
           Sandiord så myckit här
           finnes, Och ligger ödhe
           och brukas vnder neste
           byar.

    D    Hårdwals engh.

    E    Tofwigh och måsigh engh.
         


(Karttext:)   


Sand Jord1 D.v.s. Vtsäde.