X1:227 


                   

           
  Notarum Explicatio
          


    A    Öster Nyland, ödheshemman
           i Multra Sohn,
Skattar                                                20     Sällan
           Höö                                                                             10      las
           Brukas af neste byar
           och derföre skatten vtgiöre
           Skoog och mulebeet till
           nödtorfteen.
           ägerne alledeles igen
           wäxte af skoogh.

    B    Wäster Nyland ödhe.
           Skattar                                                                         10     Sällan   
           Höö                                                                               3      las
           ägorne allt igenwäxte
           med skoogh.
           Lijka lägenheet med öster
           nyland.
         
    C    Öster Häcksta i Soletta Sochn, Skattar                         16      Sällan                         
           Vtsade1                                                                           5      tunnor
           höö                                                                                8      las

    D    Öffuergård, Skattar                                                      36      Sallan2                   
           Vtsade3                                                                         13 3/4  tunnor
           höö                                                                              24      las
           Skog och mulebeet till nödtorfften

    E     Denne tächt lydher till Öffuergårdh
         


(Karttext:)   


Hårdwals Engh
grund leerjord
Scala Vlnarum1 D.v.s. Vtsäde.
2
D.v.s. Sällan.
3
D.v.s. Vtsäde.