X1:228-229    

 

(Rubrik:)         Ångermanne Landh                     
                   

           
  Notarum Explicatio
          


    A    Bergzåcker i Skiörnäß Sochn 
           Skattar
33 Sällan, ödhes-
           hemman och brukas vn-
           der neste byar.
           Vtsäde                                                                          2 1/8 tunnor
           höö                                                                              12      las
           Skoog och mulebeet till
           nödhtorften.

    B    Hälla i Boota Sochn ödes
           hemman, Skattar                                                          18     Sällan  
           Vtsade1                                                                          5     tunnor
           höö                                                                                3      las
           Brukas af neste byar
           Skog och mulebeet till
           nödhtorften.
         
    C    Ytre Allenäß i Boota Sochn 
           Skattar 10 Sällan, ödhe och
           brukas vnder neste byar.
           Vtsade2                                                                         2 ½    tunnor
           höö                                                                                6      las
           Skog och mulebeet till nödtorften

    D    Tiernen i Skiörnäß Sochn
           ödheshemman Skattar                                                  14 1/2 Sällan 
           höö                                                                                4      las
           ägorne ähro igenwäxte och
           förderfuade af skoogh.
           Skoog och mulebbeet till
           nödhtorfften.

   
E    Aßpnas3, Ödhe skattar                                                    3 1/2 Sällan 
           höö                                                                                6      las
           Och brukas af neste byar.
           ägorne ähre bortskamde af
           Skoogh.
           Skoog och mulebeet till nod
           torfften4.


         
(Karttext:)   


Masig och Tofwig Engh
Swaag Leer iord
Scala Vlnarum1 D.v.s. Vtsäde.
2 D.v.s. Vtsäde.
3 D.v.s. Aspnäs.
4 D.v.s. nödtorfften.