X1:23    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn                
                   
          
   
    Kakubölet ähr ett fäbodhställe, warit skattat                    9 ½     Säland
    Hwilket bleff ödeskriffwit Anno 1640
    Obrukas ähr nu till fäbodar vnder Wijka byn, folio
    Obrukat åker eller längor här sammastädes                     2         Tunnor
    Höö aff samma lägdor tillijka medh åkerlinderna              3         gillingar
    
    Till detta torp ähr godh mulebeet, Timberskough
    och annan tarffweskough, men intett fiske-
     watn swediefall eller quarneställe.

    Brunsnäs skattar                                                           13        Säland 
    Vthsäde                                                                         4 1/8    Tunnor
    Höö aff åkerlinderna                                                      3         gillingar
    Höö aff swedien                                                            6         gillingar

    Till denne byn ähr inga synnerliga
    tillägenheter, haffwer skarp och ste-
    nigh mulebeet, litett fiskewatn
    nödtorfftigh skough till weedh och gies-
    le, intett swediefall eller quarne-
    ställe, 
                Denne gården leijar fäbodar
                åhrligen aff andra byar.
 


(Karttext saknas)