X1:230    

 
                   
         
  Notarum Explicatio
          


    A    Björcke i Resell Sochn ödheshemman
          
Skattar  10 Sällan Brukas af
           näste byar. Vtsäde                                                          3 1/4 tunna
                             höö                                                              6      las
           Skoog och mulebeet till
           nödtorfteen.
           

    B    Grytum ödeshemman, Skattar                                         8     Sällan   
                             höö                                                              2      las
           Brukas vnder näste byar.
           ägorne ähro alle öfuer?uper medh skoog
           här till är skoog och mulebeet till
           nödtorften.
           ligger på een hög sandbacha.
         
    C    Bergh, ödhe. Skattar                                                      4      Sällan
           Brukas af neste byar                        
           Vtsäde                                                                           1 1/2 tunna
           höö                                                                                8      las
           Skoog och mulebeet till nödtorften.
         


(Karttext:)   


Leer iord
Tofuigh Skarp Eng
Ångermanne åhn
Hardwals Engh
Leer iord