X1:231    

      
                   
         
  Notarum Explicatio
          


    A    Sundby i Boota Sochn, Skattar                                    30      Sällan 
           Vtsäde                                                                        10 1/2   tunna
           höö                                                                             32      las
           Till dette hemman ähr god mulebeet
           tarfueskog. Rödningzland fiske watn
           och quarnstelle
           Grund sandiord så myckit här finnes
           


(Karttext:)   


Tofuigh och masigh Eng
Ångermanne Åån.
Scala Vlnarum