X1:232-233    

 

(Rubrik:)         Ånger manne   Landh                    
                   

           
  Notarum Explicatio
          


    A    Reesta, Ödheshemman i Boota Sochn 
          
Skattar  20 Sällan  Vtsade1                                             1 3/5 tunna
                        Engh                                                               12      las
           Och brukas vnder neste byar
           Mulebeet och tarfueskoog till nödtor-
           fteen.
           

    B    Hackesta ödhe, Skattar                                                  5      Sällan   
                          höö                                                                 2      las
           Brukas af neste byar.
           Mulebeet och tarfueskoog till nödtorften.
           ägorne ähre alledeles bortskämde
           och igen waxte2 af skoogh.
         
    C    Grengh i Boota Sochn ödheshemman.
           Skattar  10 Sällan. höo                                                  2      las
           Brukas vnder neste byar.
           ägorne ähr alt förskiämde af skoog.
           Skoog och mulebeet till nödtorften.

    D    Tuillsta ödheshemman
           Skattar  40 Sällan. Vtsäde                                             4 1/2 tunna
                         höö                                                               10      las
           Och brukas af näste byar.
           Till dette hemman ähr mulebeet
           Skogh fiske watn till nödtorften.
         


(Karttext:)   


Leeriord
Hardwals Engh
Grund leeriord
Hardwals Engh
Scala Vlnarum

 
 
1 D.v.s. Vtsäde.
2 D.v.s. igenwäxte.