X1:24    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn                
                   
          
   
    Elffzöden ähr 2 gårdar skattar både til-
    hoopa                                                                           1 mantal  4 Säland 
    Vthsäde till både gårderna                                             10  3/4     Tunnor
    Höö aff åkerlinderna                                                     10         gillingar
    Höö aff engen                                                                 8         gillingar

    Till denne by ähr trångh och stenigh vth-
    mark, liten mulebeet jntett fiskewatn
    eller Timberskough, ganska liten tarff-
    weskough til stöörweedh ovh giäsle.
    Tämmeligit godt quarneställe ähr till byn,
    Men ingg andra nyttigheeter såm man
    förtällia kan.

Numero 1 haffwer i byamål                                                 16       Säland 
    Vthsäde                                                                           <...>
    Bekommer höö till                                                            <...>                    

Numero 2 haffwer i byamål                                                 12       Säland 
    Vthsäde                                                                           <...>
    Bekommer höö till                                                            <...>       
    Denne gården skattar i Raffwastadh   3 Saland¹
    finnes affrijtat och describerat folio <...>
    


(Karttext saknas)


 

¹ D.v.s. Säland.