X1:25    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn                
                   
          
   
    Söder Älgsiö, ähr 3 gårdar skattar                                  1 <mantal>  4½  Säland 
    Vthsåå allesamman                                                         8  15/16  Tunnor
    Höö aff åkerlinderna                                                    10          gillingar
    Höö aff engen                                                              20          gillingar

    Till denne byn ähr godh mulebeet, Timmer-
    skough och annan tarffweskough sampt quar
    nestalle till nödtorfften, fiskewatn någodt
    lijtett. Humblegårdar till numero 1 och 2 om 200 stänger
    
Specialis Explicatio Notarum

Numero 1 haffwer i byamål                                                 14 1/10       Säland 
    Vthsäde                                                                           <...>
    Bekommer höö                                                                <...>                    

Numero 2

Numero 2 haffwer i byamål                                                   9 1/20      Säland 
    Vthsäde                                                                           <...>
    Bekommer höö till                                                            <...>
    
Numero 3 haffwer i byamål                                                   2 1/20     Säland 
    Vthsäde                                                                           <...>
    Bekommer höö till                                                            <...>      (Karttext:)  

Soderalgsio¹

 

¹ D.v.s. Söderälgsiö.