X1:26-27    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Norra Contractet och Arnääs Sochn                
                   
   
    Norre Älgsiö, ähr 3 gardar1 skattar                                  1 <mantal>  10  Säland 
    Vthsäde                                                                       11  5/16  Tunnor
    Höö aff åkerlåtten                                                        14        gillingar
    Höö aff Wäster engen                                                  10        gillingar
    Höö aff Öster engen                                                       4        gillingar
   
    Till denne byn ähr godh mulebeet lijtet fiskewatn
    vthi närliggiende Älgsiöön, Timberskough och annan
    tarffweskough till nödtorfften, Jntett swediefall
    eller quarneställe.

Numero 1 haffwer i byamål                                                 10        Säland 
    Vthsäde                                                                           <...>
    Bekommer höö till                                                            <...>                    

Numero 2

Numero 2 haffwer i byamål                                                 13        Säland 
    Vthsäde                                                                           <...>
    Bekommer höö till                                                            <...>
    
Numero 3 haffwer i byamål                                                 11        Säland 
    Vthsäde                                                                           <...>
    Bekommer höö till                                                            <...>      

    Farastadh ähr 2 gårdar skattar båda tilhoopa                   23 3/4      Säland
    Vthsäde brukat åker                                                       13         Tunnor
    Höö aff Hemengen eller åkerlinderna                                 20         gillingar

    Till denne byn ähr godh mulebeet intett fiske watn
    eller timberskough, annan tarffweskough till stöör-
    weedh och giäsle, sampt quar eller quarnestalle finnes
    till nödtorfften. Humblegardar2 om 400 stänger.

Numero 1 haffwer i byamål                                                 14        Säland 
    Vthsäde                                                                           <...>
    Bekommer höö till                                                            <...>                    

Numero 2 haffwer i byamål                                                 10 3/4    Säland 
    Vthsäde                                                                           <...>
    Bekommer höö till                                                            <...>(Karttext:)  


afmätt af Jacob Christophersson Stenklyft år 1646


1 D.v.s. gårdar.
2 D.v.s. Humblegårdar.